Home
Sitemap
Print
Links
 
 
 
Members
 
Home
De Federatie
Residentiële sector
Niet-Residentiële sector
Groepering van Aannemers van Industriebouw
FedBeton, Federatie voor stortklaar beton
vzw BENOR
Unie van Aannemers van Spoorwegwerken (Uasw)
Vakgroep "Erfgoedrestauratie"
Aankondigingen
Federatie van Aannemers van Sloop- en Ontmantelingswerkenbedrijven (Caso)
Event
Publicaties
Actualiteit
Foto's & Videos
Agenda
Extranet
Contact
 
Onze leden:
 
 
 
 
Opzoeken
een bouwaannemer
 
 
 
 
 
'
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aankondigingen

Nieuwe Vakgroep Erfgoedrestauratie boven de doopvont gehouden

Om alle betrokken partijen die eigenaar zijn van erfgoed te helpen, is er een nieuwe vakgroep opgericht. Instellingen op zowel federaal niveau (Regie der gebouwen, Infrabel, ...), als op regionaal, provinciaal en gemeentelijk niveau bezitten immers duizenden gebouwen, kunstwerken en infrastructuren. De overheid, via de aannemers, is het aan zichzelf verplicht om dit deels geklasseerd erfgoed te onderhouden en te restaureren met het oog op kwaliteit. Daarnaast beschikken talrijke privépersonen en bedrijven over goederen met een onmiskenbare patrimoniale waarde. Onze nieuwe Vakgroep Erfgoedrestauratie moet voor al die partijen een sterke partner worden.  

Aankondiging - 5 februari 2021

Print
 
      Disclaimer