Home
Sitemap
Print
Links
 
 
 
Members
 
Home
De Federatie
Residentiële sector
Niet-Residentiële sector
Groepering van Aannemers van Industriebouw
FedBeton, Federatie voor stortklaar beton
vzw BENOR
Unie van Aannemers van Spoorwegwerken (Uasw)
Vakgroep "Erfgoedrestauratie"
Federatie van Aannemers van Sloop- en Ontmantelingswerkenbedrijven (Caso)
Event
Publicaties
Actualiteit
Foto's & Videos
Agenda
Extranet
Contact
 
Onze leden:
 
 
 
 
Opzoeken
een bouwaannemer
 
 
 
 
 
'
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niet-Residentiƫle Sector

Geachte heer, Geachte mevrouw,

U oefent een vrij beroep uit of u bent handelaar of industrieel, en u hebt de bedoeling uw kantoren, magazijnen, werkplaatsen of opslagplaatsen te bouwen of te renoveren.

U vraagt u evenwel af hoe u deze werken het efficiëntst en dus het snelst kunt laten uitvoeren.

Uw eerste bekommernis is natuurlijk dat de uitvoering van de door u geplande werken zo weinig mogelijk hinder meebrengt voor uw beroepsactiviteit.

Welnu, het leidt geen twijfel, de beste oplossing voor u bestaat erin een beroep te doen op een algemene aannemer, die de orkestleider zal zijn van uw projecten.

Ongeveer 4500 algemene aannemers, zowel grote als kleine bedrijven die aangesloten zijn bij onze lokale verenigingen, gespreid over het ganse land, staan te uwer beschikking; in deze groep bevinden zich tal van aannemers met een zeer grote ervaring in de bouw of renovatie van industriële of commerciële gebouwen.

Tot besluit, vestigen wij uw aandacht op het feit dat onze site de link "Een aannemer zoeken" bevat waarmee u bouwbedrijven kunt contacteren voor uw bouw- of renovatieproject.

Wij wensen u alvast een zo goed mogelijke uitvoering van uw bouwproject toe!

 

Print
 
      Disclaimer