FEBC-FABA
Aankondigingen

Nieuwe Vakgroep Erfgoedrestauratie boven de doopvont gehouden

Om alle betrokken partijen die eigenaar zijn van erfgoed te helpen, is er een nieuwe vakgroep opgericht. Instellingen op zowel federaal niveau (Regie der gebouwen, Infrabel, ...), als op regionaal, provinciaal en gemeentelijk niveau bezitten immers duizenden gebouwen, kunstwerken en infrastructuren. De overheid, via de aannemers, is het aan zichzelf verplicht om dit deels geklasseerd erfgoed te onderhouden en te restaureren met het oog op kwaliteit. Daarnaast beschikken talrijke privépersonen en bedrijven over goederen met een onmiskenbare patrimoniale waarde. Onze nieuwe Vakgroep Erfgoedrestauratie moet voor al die partijen een sterke partner worden.  

Aankondiging - 5 februari 2021